Chuck Norris Fact / Joke No. 2096

Chuck Norris fact / joke 2096 by MALIEN on 2010-05-13
MALIIEEENN!NN@!@!@ MAAAAAAALLKUIIIENEEENNENENNEN

palien jalien alien + jieioenriownefionwef makwes a jeusus dack sucking cock fag hrawrawrygyub nah man

chuck norris is so kool dat w3n h3 g3ts h0rn3y h3 k1ll5 5000 p30pl3s
15
: 1