Chuck Norris Fact / Joke No. 3768

Chuck Norris fact / joke 3768 by zac on 2011-06-24
King Kong was the pet of Chuck Norris
1
: 0