Chuck Norris Fact / Joke No. 8370

Chuck Norris fact / joke 8370 by Nuck Chorris on 2014-09-29
Chuck Norris ain't no diamond in the rough. He's just fucking rough
1
: 0